Malta

Weer thuis

Inmiddels ben ik weer thuis. Malta was boeiend, de 7000  jaar oude geschiedenis van het eiland, de megalithische tempels de oudste van de wereld,  de schilderachtige bouwwerken van de johannieterridders, ook wel hospitaalridders of Maltezer ridders genoemd.  De vele prehistorische plaatsen waren bijzonder interessant.  Het is maar een heel klein eiland, er wonen ongeveer  403.000  inwoners op een klein stukje grond van niet meer dan 316 km2.
De vermenging door de eeuwen heen met Semitische  volkeren, Latijnen, Grieken uit Rodi en een paar druppels Angelsaksisch bloed hebben een grote fysieke verscheidenheid aan de Maltezer bevolking  meegegeven en slechts waar het de volksaard betreft kan men spreken van ‘umformiteit’. Het Maltees is  in de grond een Fenicische taal, dus van oorsprong  Semitisch. De Arabische invloed op Malta heeft 300 jaar geduurd en het is dus onvermijdelijk dat de taal  ook veel woorden uit het Arabisch heeft overgenomen. Wel wordt het Maltees met Romeinse letters geschreven.
De schipbreuk van St.Paulus in 60  n.Chr. vermeld in de handelingen van de Apostelen, zou volgens de overlevering bij Malta hebben plaatsgevonden. Opgravingen bij San Pawl  Milqghi hebben inderdaad aangetoond dat dit  als een historisch feit mag worden beschouwd en dat hij tijdens zijn  drie maanden durende verblijf  de eerste christengemeenschap op Malta heeft gesticht.
Malta heeft bijzondere locaties die  nog steeds gebruikt worden in films.  Eind jaren 70 was dat het stripverhaal Popeye waar bij Anchor Bay een filmdorp is gebouwd. De decors van de Newfoundlandse vissers liggen er nu verlaten en wat haveloos bij.
Xlendi We zijn ook met de boot naar het eiland Gozo geweest. Het plaatsje Xlendi  ligt op een unieke plek aan een smalle , door steile rotswanden omzoomde baai. Aan de kleine promenade, die langs het water ligt, hebben we onder een parasol heerlijk  kunnen genieten van het uitzicht. Bij Dwejra het azurenvenster de "Zerka" op de Zerka film gezet  een prachtige natuurlijke arcade die als een soort venster uit zee oprijst. Daarna naar Victoria de citadel die op één van de vele hoogvlaktes van Gozo ligt. De liefde van de bewoners van  Gozo voor hun eiland werkt ook aanstekelijk: tal van  toevallige bezoekers zijn in de ban geraakt en hebben besloten er te blijven (één beroemde uitzondering hierop is Odysseus die, na een verblijf van 7 jaar, zich uiteindelijk wist los  te maken uit de omarming van de nymf Calypso, die volgens de overlevering op Gozo woonde). In de middag hebben we het heiligdom  Ta’Pinu bezocht. De kerk bevat  een groot aantal relikwieën en is een pelgrimsoord.
Als laatste het verhaal van de mysterieuze karresporen.

One of the most complicated networks of cart-ruts is found at "Misrah Ghar, il-Kbir" limits of Rabat. The site was nicknamed as "Clapham Junction" by David Trump after the complex railway tracks of a London station. The cartruts seem to be present everywhere and run in all different directions, covering an area of about 8 hectares or more. Still when one takes the whole network into account and, transfers the information into a full plan, one can fully understand the real function of what has up to now been termed as the most enigmatic features found in the Maltese landschape.
Categorieën: Malta, Weer Thuis | 1 reactie

Karresporen

Ten  zuiden van Rabat  hebben in vroeger tijden de bewoners van Malta het landschap doorploegd met een net van mysterieuze spoorbaanachtige Karresporen groeven. De ‘spoorbanen’ bestaan uit steeds twee groeven van 5 tot 8 cm breed, die soms bijna 75 cm diep kunnen zijn en tussen de 130 en 150 cm uit elkaar liggen. De sporen lopen nagenoeg parallel, maar gaan soms ook als kruisingen over elkaar heen en vertakken zich hier en daar als wissels. Sommige karresporen dalen af in zee, andere stoppen abrupt boven aan een klif. Ze komen op verschillende plaatsen op Malta en Gozo voor.

Ze zijn duidelijk door mensen gemaakt, maar het blijft een raadsel over het hoe en wanneer. Men denkt aan karren met glijders, die het Karresporen_2 mogelijk maakte om de  enorme kalkblokken voor de tempels te verslepen.  Archeologen denken uit de tijd van de tempelbouwers (ca 4000 v.Chr), Omdat ze door Punische schachtgraven onderbroken worden, moeten ze uit het tweede millennium v. Chr. dateren. Weer andere onderzoekers zijn er van overtuigd dat ze jonger zijn en uit de tijd van de Feniciers (ca 1000 v.Chr)
De Britten hebben dit netwerk van spoorbanen genoemd naar een van de grote spoorwegknooppunten in het zuiden van Londen. Clapham Junction.
Categorieën: Karresporen, Malta | Een reactie plaatsen

Mosta

Kerk_mosta_3
Mosta ligt in het geografisch centrum van het eiland,  in vroeger tijden was het een van de weinige plaatsen waar men zich veilig voelde voor zeerovers.
Kerk_mosta Het belangrijkste bouwwerk is de monumentale kerk die een imitatie is van het Pantheon te Rome.
De koepel is op drie na de grootste koepel van Europa, de drie anderen bevinden zich in Rome, Londen en in het Xewkija op het eiland Gozo.
Kerk_mosta2 In 1942 verbrijzelde een bom van 500 kilo de koepel en rolde op de vloer van de kerk zonder te ontploffen.
Categorieën: Malta, Mosta | Een reactie plaatsen

Medina

Mdina is one of the few great architetural treats in Malta that did not result from the activities of the Knights of St.John. The oldest city on the island, going back to pre-historie times, the word Mdina devices from the Arabic word ‘medina’which means ‘city’. Mdina was fortified in medieval times, but its protection in early times must have been its high location on an rocky crag. It is certain that either during the Byzantine or during the Arab occupation of Malta, the fortifications were retracted to the present proportions, perhaps for better defensibility. It is during this time, when the city was refered to as the ‘medina’, that Mdina got its name. The Arab legacy continued even though the Arabs were officially expelled from Malta in 1250 when the Islands were under Christian rule. Thus the name ‘Mdina survived even though the City was referred to as Civitas (city in Latin) or Citta Notabile. Today Mdina is a major tourist attraction recognised internationally as an important UNESCO heritage site.
Kathedraal The Cathedral of St.Paul
The skyline of Mdina, with its Baroque cathedral, bastions and palaces, is an imposing landmark visible throughout central Malta. The Cathedral is the architectural heart of this elegant, walled city, and lies on the site of a much earlier Norman church destroyed by a violent eartquake in 1693.
St.Paul’s Catacombs
Stpaul_kathedraal The Maltese Islands are rich in late Roman and Byzantine burial sites. St.Paul’s Catacombs are a typical complex of interconnected, underground  Roman cemeteries that were in use up to the 4th century AD  St.Pauls Catacombs  represent the earliest archaeological evidence of Christianity in Malta
Poort_medina Om 8.30 gingen we op weg eerst naar de Botanische tuinen van St.Anton. 
Daarna zochten we onze bus weer op en na  20 minuten rijden,  zagen we de voormalige hoofdstad van het eiland. Een indrukwekkender lokatie is nauwelijks voor te stellen. Mdina troont precies op de rand van het Dingli-plateau  in het binnenland van Malta. De eerste mensen Poort_medina2 die op Malta aankwamen moeten al gauw begrepen hebben, dat de hoogvlakte van Rabat een ideale plek was voor een nederzetting: hooggelegen, dus goed verdedigbaar, en in het centrum van het eiland, ver weg van de onveilige kust.

Zeker is dat de Romeinen Medina2 rond 200 v.C. hier hun hoofdstad bouwden. Voordien hadden de Feniciërs zich hier reeds gevestigd, want Fenicische resten zijn in deze buurt gevonden. Rond 870 n.C. bezetten de Arabieren dit deel van het eiland. De citadel werd Medina genoemd (de stad) en Rabat de voorstad. Een aantal barokke gebouwen zijn verwoest door de aardbeving van 1693 o.a. de prachtiche kathedraal  gewijd aan de Bekering van St.Paulus. Volgens de Romeinse wet was het verboden de doden binnen de stadsmuren te begraven en de catacomben bevinden zich dan ook in Rabat, in de Medina buurt van de grot waar volgens de overlevering apostel Paulus drie maanden gevangen heeft gezeten.
De toegangspoort tot de stad  is in 1724 door grootmeester De Vilhena gebouwd ter vervanging van een ophaalbrug. De resten van de dichtgemetselde ophaalbrug  zijn nog te zien rechts van de stadspoort. We bezochten eerst Rabat de voorstad vanMedina en de catacomben onder het kerkje van St.Cataldus en vervolgens wandelend door de vele fotogenieke nauwe straatjes naar Medina. Waar we de prachtige kathedraal van St.Paul bezichtigde, daarna liepen we naar de vestingmuren, vanwaar we een adembenemend uitzicht Restaurant_2 over het hele eiland hadden.

Een verrassing was daarna het koffiedrinken in dit restaurant van een Duitse gravin, die overheerlijke taarten bakten. Je had keuze uit wel 20 soorten.
Een curiositeit van Medina zijn de vele verschillende deurkloppers. Zowel oude als nieuwe.
Categorieën: Malta, Medina | Een reactie plaatsen

Een Archeologisch Paradijs

In de tijd dat de Maltese eilanden nog vastzaten aan het vaste land, leefden Pic_0164 er ongestoord verschillende diersoorten, zoals beren, herten en waarschijnlijk ook vossen en wolven. In verscheidene  streken van Malta zijn in de grotten en kloven beenderen van dieren  uit het pleistoceen teruggevonden, maar buitengewoon grote hoeveelheden van die beenderen werden ontdekt in de grot van Ghar  Dalam.
Pic_0162 De geschiedenis van de eerste mensen op de Maltese eilanden begon zo’n 7000 jaar geleden, toen bewoners van het naburige eiland Sicilië zich hier kwamen vestigen.
In vele opzichten is de geschiedenis van de Maltese eilanden een voorbeeld van wat zich in een ver verleden vooral in het westelijk gedeelte van het Middellandse Zee-gebied heeft afgespeeld. Het beslaat de periode die gaat van
5.000 v. Chr. tot het verval van de Romeinse beschaving in de loop van de 5e eeuw na Chr. Het ontstaan van de eerste beschaving van boeren die verspreid leefden over het hele Middellandse zeegebied; de grote, bijna Pic_0165 unieke, bloei in de bouw van tempels, waarvan sommige ouder zijn dan de piramiden van Gizeh; de handel en de kolonisaties door de Feniciërs die als eersten erin slaagden een rijk te bouwen dat verschillende delen van het Middellandse Zee-gebied besloeg; de groei van de Carthaagse macht in Noord-Afrika, die al vlug op de proef werd gesteld en verwoest door de beter georganiseerde Romeinen en de komst van het christendom, waarvan de in de rotsen uitgehouwen hypogea de oudste getuigen zijn.
De grot Calypso voert ons terug naar de legendarische tijd  van Homerus. Alhoewel de grot  en de naaste omgeving moeilijk valt te rijmen met de beschrijving  die Homerus  geeft van de woning van Calypso, is de grot zeer zeker bewoond geweest; resten van aardewerk uit de periode van Pic_0157 Ggantija , d.w.z. 3600-3000  v. Chr. zijn bij de ingang van de grot gevonden. 

Rond 3600 v. Chr. werd een begin gemaakt met de bouw van het Ggantija tempelcomplex, waarmee dit het oudste grote godsdienstige centrum van de eilanden is. Het bestaat uit twee tempels, die omringd zijn door een grote muur van enorme steenblokken. In de zuidelijke tempel ziet u onder andere openingen voor plengoffers, lage altaren en een vuurplaats. Ook de binnenmuur, met grote stenen die precies in elkaar passen, is indrukwekkend. In dit deel van de tempel is de steen met het slangen reliëf gevonden.
Pic_0166_2 De twee klaverbladvormige, megalithische tempels van Ta’Hagrat zijn op ongebruikelijk wijze via een gang met elkaar verbonden. De gang voerde naar een achteringang. De gevel en de vloer bij de ingang zijn deels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Ook in het nabijgelegen dorpje Zebbiegh zijn de resten van een neolithish tempelcomplex te zien. De Skorba-tempel, waarnaar een vroeg tijdperk uit de Maltese megalitische cultuur is genoemd, staat vlak bij de weg naar Ghajn Tuffieha. Er zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven, van de vroegmegalithische woningen is geen spoor meer te ontdekken.
Hagar Quim dit omstreeks 2700 v. Chr. gebouwde tempelcomplex is goed Pic_0169 bewaard gebleven. Het heeft een bijzondere indeling en bestaat uit een aantal vertrekken die aan een klaverblad doen denken. Links van de ingang loopt een brede weg omlaag naar de tempel van Mnajdra. De meeste indruk maken de reusachtige gevel van blokken koraalkalksteen en de ingewikkelde decoraties die uit in de steen geboorde gaatjes bestaan. Op het plein voor de tempel kun je genieten van het uitzicht op het rotseilandje Filfla.
Tarxien het stadje stelt  niet zo veel voor, maar er staat wel een zeer bijzonder tempelcomplex. Op geen enkele andere plek op Malta is de evolutie van prehistorische  tempels beter gedocumenteerd dan in Tarxien.
De Tarxien-fasen(ca 3000-2500 v. Chr.) vormt het hoogtepunt van de tempelbeschaving.  De tempel die midden tussen de huizen staat, markeert het hoogtepunt en van het raadselachtige einde van de cultuur van de tempelbouwers. Niemand weet waarom deze hoogontwikkelde cultuur Pic_0168 verdwenen is en waar de mensen naar toe zijn vertrokken.
Er bestaan veel theorieën over de betekenis van de dikke vrouwen beeldjes die in het Middellands Zeegebied gevonden zijn. Maar naar alle waarschijnlijkheid stellen ze vruchtbaarheidsgodinnen voor. Al deze foto’s zijn gemaakt in het tempelcomplex Tarxien. Op deze laatste foto zie je het onderste gedeelte van het dikke vrouwenbeeld.
 
Categorieën: Een Archeologisch Paradijs, Malta | 1 reactie

Blauwe Grot

Blauwe_grot De westkust van malta is steil en rotsachtig, maar op enkele plaatsen vormen de rotsen brede kloven die naar zee aflopen.
Een van deze plaatsen is Wied iz-Zurrieq, de zee vormt hier als het ware een kleine fjord. Van hieruit kun je met kleine bootjes naar de nabij gelegen
Blauwe Grot.
Blauwe_grot_2 De grot, waarin het water een intens blauwe kleur heeft is te danken aan de vele blauwalgen. ’s Ochtens is de grot het mooist.
Tijdens de tweede wereldoorlog is de grot dikwijls gebruikt als veilig heenkomen tijdens luchtalarm.
Therese3 Thérèse op weg naar de Blue Grotto.
Categorieën: Blauwe grot, Malta | Een reactie plaatsen

Valletta, St.John’s Co-Cathedral

Valletta_2 Vandaag zijn we naar de sfeervolle hoofdstad Valletta geweest. We hebben de St.John’s Co-Cathedral en het Paleis van de grootmeesters bezichtigd. Vanaf de Baracca tuinen hadden we een weergaloos mooi uitzicht over de havens.Valletta is één van de kleinste hoofdsteden van Europa 6500 inwoners. Het lijkt wel alsof de tijd in Valletta is blijven stilstaan, de vele smalle straatjes met de kenmerkende Maltese balkons. Ze verraden de invloed van de Arabieren, die lange tijd hun stempel op Malta hebben gedrukt.
Pic_0149  Toen grootmeester Jean Parisot de la Valleta de eerste steen legde van dat wat destijds genoemd werd "Humilissima Ciuitas Valletae, dacht hij niet in het minst aan de stichting van een stad met mooie paleizen, want Valletta was bedoeld als een vestingstad ter bescherming Pic_0141 van de twee havens aan weerszijden van het schiereiland waarop de stad is gebouwd. De stad is naar deze Jean Parisot de la Valletta genoemd.
We bezochten ook de Co-kathedraal Pic_0144_2 van St.Jan (Johannes kathedraal) die dateerd uit de tijd van de Maltezer ridders. Achter de sobere buitenkant gaat een enorm rijk interieur schuil. Geen ruimte is leeg gelaten de wanden zijn gebeeldhouwd en vervolgens verguld. De gewelven van de zoldering zijn beschilderd door Mattia Preti en de vloer bestaat uit honderd bewerkte marmeren plavuizen waarop de familiewapens van de belangrijkste johannieterridders zijn afgebeeld.

St.John’s Co-Cathedral. The simple, sober facade of St.John’s gives no hint of its lavish interior. It was built as the conventual church of the Order and the Knights spent enormous sums of money  embellishing the chapels of their langues.  The co-cathedral was built between 1572 and 1581 by Geralomo Cassar and his training as a military engineer accounts fot the sober exterior. Nearly a century later de prolific Italian artist, Mattia Preti, transformed Cassar’s severe interior into a glowing showpiece of Baroque art. His greatest task, which occupied him for five years, was the decoration of the vault.

Daarna gingen we naar het P1010015 paleis der Grootmeesters "il Palazzo" De orde kocht het in 1571. De grote binnenplaats wordt de Neptunushof genoemd naar een bronzen standbeeld van Neptunus. Met de lift gingen we naar de eerste verdieping. Door de gang van de wapenzaal komt men in de werkelijk buitengewoon mooie vergaderzaal, ofwel de zaal der Wandtapijten. Wanneer een grootmeester verkozen werd was het gebruikelijk, dat hij een geschenk aanbood aan de orde, de zogenaamde "Gioja".  De Gioja van grootmeester Ramon Perellos y Rocaful waren de kostbare gobelins die de naam aan de zaal hebben gegeven.
Helaas mocht hier niet gefilmd/gefotografeerd worden.
We bewonderde de vele schitterende zalen en gangen, zoals de zaal van de hoge raad of Troonzaal. Zoals in alle zalen op de eerste verdieping bestaat ook hier de houten zoldering uit prachtig beschilderde cassetten.  De fresco’s zijn voorstellingen van het Grote Beleg. Op de muur ertegenover bevindt zich de beschilderde Minstreelgalerij.
Categorieën: Malta, St.John's Co -Cathedral, Valletta | 2 reacties

De Maltese Erfenis

De verwachting was hoog gespannen toen ik 29 mei met mijn dochters Thérèse Pic_0122 en Helma vertrok voor een vakantie naar Malta.  Die nacht  logeerde we in Hotel Schiphol, om de volgende dag  niet al te vroeg te hoeven opstaan. De volgende ochtend 7 uur stonden Helma en ik op, Thérèse een uurtje later. Na een heerlijk ontbijt gingen we om halftien met de shuttelbus naar Schiphol. De vlucht naar Valletta was een Baai_2 uur vertraagd, maar verliep verder rustig. Een paar uur later landen we met een wijde bocht over de baai van Marsaxlokk op de internationale luchthaven Luqa van Malta. Het was 29 gr. zon, strakblauwe lucht en de jassen gingen gelijk uit. Een bus bracht ons naar de aankomsthal, waar diverse reisleidsters al stonden te wachten. Vrij snel kregen we de koffers, de bus stond er ook al en na een half uur rijden bereikte we ons hotel aan de boulevard van Sliema. De kamer had een schitterend uitzicht over de baai en er was een piepklein balkonnetje, waar vanaf deze foto’s zijn gemaakt.
Malta’s strategische ligging in de Middellandse Zee heeft de bewoners vaak in problemen gebracht, maar ze heeft ook tijden van voorspoed opgeleverd. Het overvloedigst is de erfenis van de Johannieters, (ook wel hospitaalridders of Maltezer ridders genoemd). Bijna 270 jaar was Malta hun thuishaven en zij verrijkten het eiland met de fascinerende hoofdstad Valletta. Op de eilanden zijn talrijke tempelcomplexen uit het Stenen Tijdperk te bewonderen,  evenals Romeinse oudheden, kastelen, kloosters en kerken.   
Categorieën: De Maltese Erfenis, Malta | 1 reactie

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: