Schrijvers

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir  wordt als oudste dochter in  Parijs op 9 januari 1908 geboren, was een Frans filosofe, schrijfster en feministe.
Simone_beauvoir Zij groeit op in een godsdienstig, deftig niet al te bemiddeld gezin. Vanaf haar tweede jaar krijgt ze godsdienstonderwijs van haar moeder op latere leeftijd volgt ze haar onderwijs aan een kloosterschool. De Beauvoir geloofde niet in God. Voor haar waren de zonden van de mens niet te beboeten, je bent verantwoordelijk voor je eigen daden.
Aan de Parijse universiteit de Sorbonne studeerde ze literatuurwetenschappen, wiskunde en filosofie. Na haar studies werd ze toegelaten op de docentenopleiding, waarvoor ze bij de xc9cole normale supérieure moest zijn. Daar leerde de Beauvoir de intellectueel  Jean-Paul Sartre kennen, Deze bekende filosoof blijft tot aan zijn dood haar levenspartner, ondanks haar vele andere liefdesaffaires!! Zijn aanbod om met hem te trouwen, wijst ze overigens haar hele leven af. In haar relatie met Sartre wilde Simone koste wat kost haar zelfstandigheid bewaren. Ze nam zelfs een onderwijsaanstelling in de provincie aan, ver van Sartre en Parijs. Tot aan Sartres dood in 1980 zou hun relatie gebaseerd blijven op onderlinge afspraken zodat geen van beiden hun persoonlijke vrijheid op hoefde te geven.
Vanaf de oorlog begon ze zich ook meer te interesseren voor de politiek, die een belangrijke rol speelt in haar werk.  Haar debuut uit 1943 werd al in 1944 gevolgd door het boek, De anderen. Voorin dat boek staat: Maar de mens is gedoemd te leven; zijn eigen leven te leven. En dat houdt in dat hij niet anders kan dan indringen in het leven van een ander. Want het is onmogelijk te leven zonder vuile handen te maken.
Simone de Beauvoir werd na de oorlog gerekend tot de existentialisten, een stroming die aangevoerd wordt door Sartre, Camus en Dumas. Zij gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en de hele wereld om hen heen. In 1947 kwam het boek, Niemand is onsterfelijk uit en groeide haar bekendheid vanwege haar actieve politieke bestaan.In 1949 schreef ze het essay, De tweede sekse, waarin ze pleit voor de economische onafhankelijkheid van de vrouw. Ze was tegen de rol van de vrouw in het klassieke huwelijk omdat de vrouw dan volledig afhankelijk was van de man. Tevens is haar bekendste uitspraak in "le deuxieme sexe" te lezen: "Je wordt niet als vrouw geboren, maar je wordt vrouw gemaakt". Als in 1980 haar levensgezel Jean-Paul Sartre overlijdt, is ze kapot: ze schrijft nog het boek, Adieux: a farewell to Sartre. Zelf zou Simone de Beauvoir zes jaar later op  14 april 1986 overlijden in Parijs lichamelijk en geestelijk uitgeput door verslavingen aan drank en amfetaminen.

At the age of 21, Simone de Beauvoir was the youngest student ever to pass the agrégation in philosophy at the ~École Normale, thereby becoming the youngest philosophy teacher in France. De Beauvoir, who was born 100 years ago today, set many of the guiding principles of the feminist movement. She and existentialist philosopher Jean-Paul Sartre maintained a lifetime partnership, both romantic and intellectual, though they never married or lived together.

Quote: "Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay." x97 Simone de Beauvoir

Categorieën: Schrijvers, Simone de Beauvoir | Een reactie plaatsen

A Christmas Carol

Charles John Huffham Dickens, 7 februari 1812 – 9 juni 1870,  werd geboren als zoon van John 200pxcharles_dickens_3 Dickens en Elizabeth Barrow. Hij was een van de belangrijkste Britse schrijvers van het Victoriaanse tijdperk.  Toen hij tien jaar was, verhuisde de familie naar Londen. Door financiële moeilijkheden van zijn vader (hij werd wegens schulden in de gevangenis gezet) moest de jonge Charles enkele malen zijn school verlaten. Zo belandde hij op twaalfjarige leeftijd in een schoensmeerfabriek waar hij 10 uur per dag moest werken. De omstandigheden waaronder arbeiders moesten leven werden een belangrijk onderwerp in zijn latere werk.  Toen hij 15 jaar was, kwam hij te werken op een advocatenkantoor. Hij leerde zichzelf stenografie en werd na enige tijd kamerverslaggever voor de Morning Chronicle (1835). In die tijd ontstond uit zijn journalistieke werk zijn eerste literaire werk in de vorm van beschrijvingen van het Londense leven en het buitenleven. Deze werden later gebundeld onder de titel Sketches by Boz (1836-1837). ‘Boz’ was de bijnaam van zijn jongere broer Moses, die altijd verkouden was.  Veel van zijn werken verschenen in eerste instantie in de vorm van feuilletons in diverse bladen en werden pas later als boek uitgegeven. Enkele van zijn werken werden op deze manier gepubliceerd in het blad Household Words dat hij redigeerde en in de opvolger daarvan, All the Year Round.  Grote bekendheid verwierf hij met The Pickwick Papers (The posthumous papers of the Pickwick Club). Na het succes hiervan verschenen snel achtereen Oliver Twist (1837-1838), Nicholas Nickleby (1838-1839), The Old Curiosity Shop (1841) en Barnaby Rudge (1841). In veel gevallen stelde hij sociale misstanden aan de kaak, maar dat ging nooit ten koste van een goede verhaalopbouw en sterke karaktertekening. Ook humor maakt een belangrijk deel uit van zijn vertelstijl.  In 1842 reisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij onder andere pleitte voor de afschaffing van de slavernij. In 1843 verscheen de 300pxa_christmas_carol eerste en beroemdste van zijn kerstvertellingen: A Christmas Carol in Prose, een verhaal dat nog steeds in allerlei bewerkingen opgevoerd en verfilmd wordt, met name in de kersttijd. Ook in de jaren daarna verschenen ontroerende kerstvertellingen (The Chimes, The Cricket on the Hearth, The Battle of Life en The haunted Man).   Zijn beroemdste romans zijn ngetwijfeld David Copperfield (1849-1850, grotendeels autobiografisch), Great Expectations (1860-1861), Oliver Twist en Nicholas Nickleby.   Dickens overleed in 1870 (hij was toen bezig aan The Mystery of Edwin Drood) en werd – op voorspraak van koningin Victoria, maar zeer tegen zijn eigen wil – begraven in de Poets’ Corner in Westminster Abbey, Londen. Dickens had tijdens zijn leven al laten weten dat hij de voorkeur gaf aan het familiegraf in Highgate.

Dickens’ A Christmas Carol
Charles Dickens’ classic Yuletide tale, A Christmas Carol, was first published in England in 1843. The story of miser Ebenezer Scrooge and his spiritual transformation through visits guided by the ghosts of Christmas past, present and future has been made into numerous versions for the stage, screen and radio. Scrooge’s last name entered the English language to describe a miserly, misanthropic person.
Quote: "Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts." x97 Charles Dickens
Categorieën: A Christmas Carol, Schrijvers | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: