Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir  wordt als oudste dochter in  Parijs op 9 januari 1908 geboren, was een Frans filosofe, schrijfster en feministe.
Simone_beauvoir Zij groeit op in een godsdienstig, deftig niet al te bemiddeld gezin. Vanaf haar tweede jaar krijgt ze godsdienstonderwijs van haar moeder op latere leeftijd volgt ze haar onderwijs aan een kloosterschool. De Beauvoir geloofde niet in God. Voor haar waren de zonden van de mens niet te beboeten, je bent verantwoordelijk voor je eigen daden.
Aan de Parijse universiteit de Sorbonne studeerde ze literatuurwetenschappen, wiskunde en filosofie. Na haar studies werd ze toegelaten op de docentenopleiding, waarvoor ze bij de xc9cole normale supérieure moest zijn. Daar leerde de Beauvoir de intellectueel  Jean-Paul Sartre kennen, Deze bekende filosoof blijft tot aan zijn dood haar levenspartner, ondanks haar vele andere liefdesaffaires!! Zijn aanbod om met hem te trouwen, wijst ze overigens haar hele leven af. In haar relatie met Sartre wilde Simone koste wat kost haar zelfstandigheid bewaren. Ze nam zelfs een onderwijsaanstelling in de provincie aan, ver van Sartre en Parijs. Tot aan Sartres dood in 1980 zou hun relatie gebaseerd blijven op onderlinge afspraken zodat geen van beiden hun persoonlijke vrijheid op hoefde te geven.
Vanaf de oorlog begon ze zich ook meer te interesseren voor de politiek, die een belangrijke rol speelt in haar werk.  Haar debuut uit 1943 werd al in 1944 gevolgd door het boek, De anderen. Voorin dat boek staat: Maar de mens is gedoemd te leven; zijn eigen leven te leven. En dat houdt in dat hij niet anders kan dan indringen in het leven van een ander. Want het is onmogelijk te leven zonder vuile handen te maken.
Simone de Beauvoir werd na de oorlog gerekend tot de existentialisten, een stroming die aangevoerd wordt door Sartre, Camus en Dumas. Zij gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en de hele wereld om hen heen. In 1947 kwam het boek, Niemand is onsterfelijk uit en groeide haar bekendheid vanwege haar actieve politieke bestaan.In 1949 schreef ze het essay, De tweede sekse, waarin ze pleit voor de economische onafhankelijkheid van de vrouw. Ze was tegen de rol van de vrouw in het klassieke huwelijk omdat de vrouw dan volledig afhankelijk was van de man. Tevens is haar bekendste uitspraak in "le deuxieme sexe" te lezen: "Je wordt niet als vrouw geboren, maar je wordt vrouw gemaakt". Als in 1980 haar levensgezel Jean-Paul Sartre overlijdt, is ze kapot: ze schrijft nog het boek, Adieux: a farewell to Sartre. Zelf zou Simone de Beauvoir zes jaar later op  14 april 1986 overlijden in Parijs lichamelijk en geestelijk uitgeput door verslavingen aan drank en amfetaminen.

At the age of 21, Simone de Beauvoir was the youngest student ever to pass the agrégation in philosophy at the ~École Normale, thereby becoming the youngest philosophy teacher in France. De Beauvoir, who was born 100 years ago today, set many of the guiding principles of the feminist movement. She and existentialist philosopher Jean-Paul Sartre maintained a lifetime partnership, both romantic and intellectual, though they never married or lived together.

Quote: "Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay." x97 Simone de Beauvoir

Categorieën: Schrijvers, Simone de Beauvoir | Een reactie plaatsen

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: